پژوهشگر گرامی

 

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).
لطفا هزینه به شماره حساب 0103589308004 بانک ملی بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال واریز و فیش واریزی در سامانه بارگذاری شود.

 

مقالات چاپ شده در شماره های مربوط به سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸  تماما از مقالات به روز می باشد و چاپ آنها در شماره های مذکور به دلیل تاخیر چند ساله پیش آمده در انتشار مجله است و ملاک در این مقالات تاریخ دریافت و پذیرش مقاله می باشد.

دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 1 (1389)
تعداد مقالات 112
تعداد نویسندگان 181
تعداد مشاهده مقاله 14,292
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8,548
تعداد مقالات ارسال شده 156
تعداد مقالات رد شده 21
درصد عدم پذیرش 13
تعداد مقالات پذیرفته شده 102
درصد پذیرش 65
زمان پذیرش (روز) 88

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

ابر واژگان