نویسنده = عباسعلی قیومی
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مؤثر در ارتقای فرهنگ سلامت در آموزش و پرورش کشور

دوره 12، شماره 28، دی 1400، صفحه 85-104

لیلا فرجادمند؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ عباسعلی قیومی


2. ارائه مدل کیفی شناخت فرهنگ اقتصادی مردم ایران

دوره 11، شماره 23، آذر 1399، صفحه 69-82

مریم زاهدی؛ محسن عامری شهرابی؛ عباسعلی قیومی


3. حفظ امنیت فرهنگی در ایران با ارائه الگوی پدافند غیرعامل

دوره 8، شماره 15، تیر 1396، صفحه 35-52

راشد جعفرپور؛ سوسن علائی؛ عباسعلی قیومی