نویسنده = محسن عامری شهرابی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 101-118

داود حیدری؛ سید محمود هاشمی؛ محسن عامری شهرابی


2. ارائه مدل ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 57-71

اکرم جراهی؛ محسن عامری شهرابی