نویسنده = مجتبی معظمی
تعداد مقالات: 5
1. ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره‌های مجازی آموزش‌های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت

دوره 11، شماره 24، اسفند 1399، صفحه 19-30

احد دهقانزاده؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ مجتبی معظمی؛ اسماعیل کاوسی


2. ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه‌ای مدیران گروه‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی

دوره 11، شماره 23، آذر 1399، صفحه 19-32

علی اصغر مسلم پور؛ مجتبی معظمی؛ نازنین بنی اسدی


3. ارائه مدل مناسب رهبری تحول‌گرا در سازمان آموزش ‌و پرورش تهران

دوره 10، شماره 20، بهمن 1398، صفحه 55-70

بهنام قیصری؛ مجتبی معظمی؛ عبدالرضا سبحانی