نویسنده = اسفندیار دشمن زیاری
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر در ارتقای فرهنگ سلامت در آموزش و پرورش کشور

دوره 12، شماره 28، دی 1400، صفحه 85-104

لیلا فرجادمند؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ عباسعلی قیومی


2. ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره‌های مجازی آموزش‌های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت

دوره 11، شماره 24، اسفند 1399، صفحه 19-30

احد دهقانزاده؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ مجتبی معظمی؛ اسماعیل کاوسی