نویسنده = علی رشیدپور
تعداد مقالات: 2
1. سبک‌های مدیریت بدن زنان با رویکردهای اجتماعی- فرهنگی (با رویکرد ترکیبی)

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 1-19

بهناز قاضی؛ علی رشیدپور؛ آذر قلی زاده؛ اسماعیل کاوسی


2. بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی با نقش میانجی تبلیغات محیطی بر رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان کتاب فروشی‌های شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 13، آذر 1395، صفحه 93-118

93

عباس قائدامینی هارونی؛ علی رشیدپور؛ مجید ماهرانی برزانی؛ مهرداد صادقی ده چشمه