نویسنده = مهدی باقری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی ابعاد تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تحلیل مضمون

دوره 12، شماره 28، دی 1400، صفحه 1-17

مهدی باقری؛ مسعود صادقی؛ محمود ابوالقاسمی؛ سیف الله فضل‌الهی قمشی


2. مدلسازی کیفی تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه‌ای

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 21-34

مهدی باقری؛ مسعود صادقی؛ محمود ابوالقاسمی؛ سیف‌اله فضل‌الهی قمشی