نویسنده = مجید رستمی بشمنی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران در سازمان تامین اجتماعی ایران

دوره 10، شماره 19، اردیبهشت 1398، صفحه 35-48

سعیده جعفری راد؛ مسعود قربانحسینی؛ زین العابدین امینی؛ مجید رستمی بشمنی


2. مقایسه فرهنگ حمایت حقوقی قضایی از معلولین در ایران و کنواسیون‌های بین‌المللی

دوره 8، شماره 16، دی 1396، صفحه 15-37

زهرا پروانه؛ زیور جلیلیان؛ مجید رستمی بشمنی