نویسنده = میرعلی سیّدنقوی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی براساس نظریه داده بنیاد

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 35-51

میرعلی سیّدنقوی؛ طیبه دین محمدی؛ عین‌الله خاقانی‌زاده


2. طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی براساس نظریه داده بنیاد

دوره 10، شماره 20، بهمن 1398، صفحه 101-118

میرعلی سیّدنقوی؛ طیبه دین محمدی؛ عین‌الله خاقانی‌زاده