کلیدواژه‌ها = مدیران
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی ابعاد تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تحلیل مضمون

دوره 12، شماره 28، دی 1400، صفحه 1-17

مهدی باقری؛ مسعود صادقی؛ محمود ابوالقاسمی؛ سیف الله فضل‌الهی قمشی


2. ارائه الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران (یک پژوهش کیفی)

دوره 12، شماره 26، شهریور 1400، صفحه 1-20

حسن صدوقی؛ محمود ابوالقاسمی؛ سیف اله فضل الهی قمشی