کلیدواژه‌ها = تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی تفسیرگرایانه‌ی و ساختارمندانه کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت‌های بازار سرمایه

دوره 12، شماره 26، شهریور 1400، صفحه 64-85

محدثه بیگم جلالی؛ محمد رضا عبدلی؛ حسن ولیان