آ

 • آسایش، فرزاد تاثیر تنهایی،‌‌ نگرانی ‌‌از ‌‌سلامت ‌‌جسمی ‌‌و ‌‌همدلی ‌‌بر ‌‌قصد‌‌ تبلیغات ‌‌دهان ‌‌به ‌‌دهان الکترونیکی و قصد خرید در معلولین و افراد ناتوان جسمی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-99]

ا

 • ابطحی، عطاء الله مقوله‌‌های فرهنگی مصرف موسیقی ملی ا‌یران [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-31]
 • ابوالقاسمی، محمود مدلسازی کیفی تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه‌ای [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 21-34]
 • ابوالقاسمی، محمود ارائه الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران (یک پژوهش کیفی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 1-20]
 • ابوالقاسمی، محمود شناسایی ابعاد تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تحلیل مضمون [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 1-14]
 • احدی شعار، سید مجید تاثیر رابطه سبک‌های رفتاری رهبری لیکرت بر اشتیاق در محیط کار (پرسنل بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی قم) [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 15-27]
 • احمدی، حیدر شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقاء پایداری ملی موثر بر مدیریت علم دانشگاه، طراحی مدلی براساس پژوهش پدیدارنگارانه [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 1-19]
 • احمدی، غلامعلی شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقاء پایداری ملی موثر بر مدیریت علم دانشگاه، طراحی مدلی براساس پژوهش پدیدارنگارانه [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 1-19]
 • احمدی، غلامعلی ارائه الگوی پیشنهادی در جهت کاهش سکوت سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 29-40]
 • احمدی، مجید تاثیر تنهایی،‌‌ نگرانی ‌‌از ‌‌سلامت ‌‌جسمی ‌‌و ‌‌همدلی ‌‌بر ‌‌قصد‌‌ تبلیغات ‌‌دهان ‌‌به ‌‌دهان الکترونیکی و قصد خرید در معلولین و افراد ناتوان جسمی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-99]
 • اردلان، محمدرضا نقش رهبری تحولی در امنیت شغلی و خستگی عاطفی با میانجی‏گری توانمندسازی روان‏شناختی در کارکنان سازمان صدا و سیما [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 1-17]
 • اسکویی زاده نوزاد، آراد تقویت رفتار سبز در محل کار: با تکیه بر رویکرد سبز در رهبری تحولآفرین و مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: کارکنان شعبه مرکزی بیمه میهن) [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 69-82]
 • اسلامی، سعید تبیین الگوی رهبری تحول‌آفرین و مدیریت تجدیدشونده با رویکرد آینده‌پژوهی تعبیری به مضامین فرهنگ و عرفان ایرانی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 95-113]
 • اشراقی، محمد ارائه الگوی پیشنهادی در جهت کاهش سکوت سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 29-40]
 • افراسیابی، رویا ارائه الگوی پیشنهادی در جهت کاهش سکوت سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 29-40]
 • افشار، غلامرضا تاثیر انتظارات و شرایط تسهیل کننده بر رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 105-122]

ب

 • باقری، مهدی مدلسازی کیفی تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه‌ای [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 21-34]
 • باقری، مهدی شناسایی ابعاد تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تحلیل مضمون [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 1-14]
 • باقرزاده، محمدرضا شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های عدم نشاط سازمانی در سازمان‌های دولتی باتکنیک دلفی فازی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 41-57]
 • بشیری منش، نازنین بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 33-44]
 • بیگم جلالی، محدثه طراحی تفسیرگرایانه‌ی و ساختارمندانه کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت‌های بازار سرمایه [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 64-85]

پ

 • پارسامنش، شیوا تاثیر رابطه سبک‌های رفتاری رهبری لیکرت بر اشتیاق در محیط کار (پرسنل بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی قم) [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 15-27]

ت

 • تسلیمی، مهناز واکاوی مولفه‌های فرهنگ سازمانی مدارس دولتی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 21-32]
 • تقی پوریان، محمد جواد تبیین الگوی رهبری تحول‌آفرین و مدیریت تجدیدشونده با رویکرد آینده‌پژوهی تعبیری به مضامین فرهنگ و عرفان ایرانی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 95-113]

ج

 • جوادزاده، پدرام مقوله‌‌های فرهنگی مصرف موسیقی ملی ا‌یران [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-31]

ح

 • حامی، محمد طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان‌پروری در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 59-76]
 • حیدری، داود ارائه مدل ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 101-118]
 • حسنی، محمد ارزیابی پیامدهای اقتصادی الگوهای رفتاری مدیران در انتخاب راهبردهای تجاری حوزه مدیریت استراتژیک با تمرکز بر بازده منابع تحت کنترل شرکت‌ها [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 93-111]

خ

 • خاقانی‌زاده، عین‌الله طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 35-51]
 • خالپور علمداری، یاسر طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان‌پروری در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 59-76]
 • خداپرست، مهدی شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های عدم نشاط سازمانی در سازمان‌های دولتی باتکنیک دلفی فازی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 41-57]

د

 • دانشور عامری، الناز انگیزه خدمت عمومی انگیزه‌ای پویا در سازمان‌های دولتی: بررسی موانع و چالش‌ها [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 45-62]
 • دستوری، مجتبی تاثیر تنهایی،‌‌ نگرانی ‌‌از ‌‌سلامت ‌‌جسمی ‌‌و ‌‌همدلی ‌‌بر ‌‌قصد‌‌ تبلیغات ‌‌دهان ‌‌به ‌‌دهان الکترونیکی و قصد خرید در معلولین و افراد ناتوان جسمی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-99]
 • دشمن زیاری، اسفندیار عوامل موثر در ارتقای فرهنگ سلامت در آموزش و پرورش کشور [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 77-93]
 • دین محمدی، طیبه طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 35-51]

ذ

 • ذبیحی، علی سبک تفکر و سبک اسنادی حسابرسان مستقل و رابطه آن با سبک تصمیم‌گیری [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 87-103]
 • ذبیحی، علی تاثیر وظیفه‌شناسی مدیران بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 63-78]
 • ذبیحی شیخ رجه، کیا تاثیر وظیفه‌شناسی مدیران بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 63-78]

ر

 • رحمت آبادی، یزدان تاثیر رفتارهای مخرب کارکنان بر واکنش مشتریان (مطالعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 51-64]
 • روستا، علیرضا تاثیر تنهایی،‌‌ نگرانی ‌‌از ‌‌سلامت ‌‌جسمی ‌‌و ‌‌همدلی ‌‌بر ‌‌قصد‌‌ تبلیغات ‌‌دهان ‌‌به ‌‌دهان الکترونیکی و قصد خرید در معلولین و افراد ناتوان جسمی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-99]

س

 • سیّدنقوی، میرعلی طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 35-51]

ش

 • شجاعی، وحید طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان‌پروری در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 59-76]
 • شیخ اسماعیلی، سامان بررسی اثرات نوگرایی و برندگرایی مصرف‌کنندگان بر روی ترجیح برند کالاهای تند‌‌مصرف خارجی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 33-49]

ص

 • صادقی، مسعود مدلسازی کیفی تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه‌ای [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 21-34]
 • صادقی، مسعود شناسایی ابعاد تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تحلیل مضمون [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 1-14]
 • صالح اردستانی، عباس تاثیر انتظارات و شرایط تسهیل کننده بر رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 105-122]
 • صحت، سعید تاثیر رفتارهای مخرب کارکنان بر واکنش مشتریان (مطالعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 51-64]
 • صدوقی، حسن ارائه الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران (یک پژوهش کیفی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 1-20]

ط

 • طبری، مجتبی الگوی پیاده سازی رویکرد لارج در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 79-91]

ع

 • عامری شهرابی، محسن ارائه مدل ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 101-118]
 • عامری شهرابی، محسن مقوله‌‌های فرهنگی مصرف موسیقی ملی ا‌یران [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-31]
 • عباچی، امیر الگوی پیاده سازی رویکرد لارج در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 79-91]
 • عبدلی، محمد رضا طراحی تفسیرگرایانه‌ی و ساختارمندانه کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت‌های بازار سرمایه [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 64-85]

ف

 • فراستخواه، مقصود واکاوی مولفه‌های فرهنگ سازمانی مدارس دولتی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 21-32]
 • فرجی، سینا بررسی اثرات نوگرایی و برندگرایی مصرف‌کنندگان بر روی ترجیح برند کالاهای تند‌‌مصرف خارجی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 33-49]
 • فرجادمند، لیلا عوامل موثر در ارتقای فرهنگ سلامت در آموزش و پرورش کشور [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 77-93]
 • فرید، رهنما تبیین الگوی رهبری تحول‌آفرین و مدیریت تجدیدشونده با رویکرد آینده‌پژوهی تعبیری به مضامین فرهنگ و عرفان ایرانی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 95-113]
 • فضل الهی قمشی، سیف اله ارائه الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران (یک پژوهش کیفی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 1-20]
 • فضل‌الهی قمشی، سیف الله شناسایی ابعاد تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تحلیل مضمون [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 1-14]
 • فضل‌الهی قمشی، سیف‌اله مدلسازی کیفی تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه‌ای [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 21-34]
 • فغانی ماکارانی، خسرو سبک تفکر و سبک اسنادی حسابرسان مستقل و رابطه آن با سبک تصمیم‌گیری [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 87-103]
 • فغانی ماکرانی، خسرو تاثیر وظیفه‌شناسی مدیران بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 63-78]

ق

 • قائم مارالانی، هایده بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 33-44]
 • قیومی، عباسعلی عوامل موثر در ارتقای فرهنگ سلامت در آموزش و پرورش کشور [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 77-93]

ک

 • کیا کجوری، داود تبیین الگوی رهبری تحول‌آفرین و مدیریت تجدیدشونده با رویکرد آینده‌پژوهی تعبیری به مضامین فرهنگ و عرفان ایرانی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 95-113]
 • کاوند، ندا انگیزه خدمت عمومی انگیزه‌ای پویا در سازمان‌های دولتی: بررسی موانع و چالش‌ها [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 45-62]
 • کرامتی، محمدرضا شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقاء پایداری ملی موثر بر مدیریت علم دانشگاه، طراحی مدلی براساس پژوهش پدیدارنگارانه [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 1-19]
 • کوثری، مسعود مقوله‌‌های فرهنگی مصرف موسیقی ملی ا‌یران [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-31]

م

 • مجیبی، تورج الگوی پیاده سازی رویکرد لارج در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 79-91]
 • میرابی، وحیدرضا تاثیر انتظارات و شرایط تسهیل کننده بر رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 105-122]
 • مرادی، عذرا طراحی الگوی مناسب برندسازی فرهنگی در صنعت فیلم (الگوی ساختاری) [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 53-68]
 • مهدویان راد، خداداد سبک تفکر و سبک اسنادی حسابرسان مستقل و رابطه آن با سبک تصمیم‌گیری [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 87-103]

ن

 • ندائی، امیرحسن طراحی الگوی مناسب برندسازی فرهنگی در صنعت فیلم (الگوی ساختاری) [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 53-68]
 • نوراللهی، سعید نقش رهبری تحولی در امنیت شغلی و خستگی عاطفی با میانجی‏گری توانمندسازی روان‏شناختی در کارکنان سازمان صدا و سیما [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 1-17]
 • نوربخش حسینی، زینب بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 33-44]

و

 • وقفی، سید حسام بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 33-44]
 • ولیان، حسن طراحی تفسیرگرایانه‌ی و ساختارمندانه کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت‌های بازار سرمایه [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 64-85]

ه

 • هاشمی، سید محمود ارائه مدل ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 101-118]