ا

 • اسماعیلی جوشقانی، محمد تأثیر فرهنگ اقوام ایرانی بر مدل سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-99]
 • اعتباریان، اکبر طراحی مدل امنیت فرهنگی کشور در شبکه‌های اجتماعی مجازی با تاکید بر رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 1-14]

ب

 • بنی اسدی، نازنین بررسی ارتباط بین نگرش نسبت به مفاهیم آموزش برای توسعه پایدار با فرهنگ شهروندی در دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه 4 تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 21-35]

خ

 • خان محمدی، حمیدرضا تاثیر سواد فرهنگی مدیران مدارس بر کیفیت یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-66]

ر

 • رشیدپور، علی سبک‌های مدیریت بدن زنان با رویکردهای اجتماعی- فرهنگی (با رویکرد ترکیبی) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 1-19]
 • روشنی، ایراندخت بررسی رابطه امنیت شغلی با اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی در حوزه هنری [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 89-100]

س

 • ساریخانی قلعه باباخانی، بهاره بررسی ارتباط بین نگرش نسبت به مفاهیم آموزش برای توسعه پایدار با فرهنگ شهروندی در دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه 4 تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 21-35]
 • سالم، مهدی طراحی مدل امنیت فرهنگی کشور در شبکه‌های اجتماعی مجازی با تاکید بر رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 1-14]

ش

 • شادالوئی، حسین تاثیر سواد فرهنگی کارکنان مراکز فرهنگی شهرداری در توسعه مدیریت محیط زیست شهری در شهرداری منطقه 14 تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-115]
 • شامرادی، سیده نیلوفر رابطه هوش معنوی و سبک‌های تصمیم ‏گیری در بین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 15-24]
 • شاه محمدیان، مهناز نقش مدیران شهری در پیشگیری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی با تاکید براماکن بی‌دفاع شهری [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 37-51]
 • شتابان، سحر بررسی تعاملات فرهنگی مدیران شهری با شهروندان در منطقه ده شهرداری تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-79]

ط

 • طوطیان اصفهانی، صدیقه طراحی و تبیین مدل ساختاری تأثیر توانمندسازی رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری باز با تأکید بر نقش تعدیلی ظرفیت جذب [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-66]

ع

 • عابدی خلیلی، عیسی تأثیر برنامه شایستگی‌های نیروی انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 67-87]

ق

 • قاضی، بهناز سبک‌های مدیریت بدن زنان با رویکردهای اجتماعی- فرهنگی (با رویکرد ترکیبی) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 1-19]
 • قلی زاده، آذر سبک‌های مدیریت بدن زنان با رویکردهای اجتماعی- فرهنگی (با رویکرد ترکیبی) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 1-19]

ک

 • کاوسی، اسماعیل سبک‌های مدیریت بدن زنان با رویکردهای اجتماعی- فرهنگی (با رویکرد ترکیبی) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 1-19]
 • کاوسی، اسماعیل طراحی مدل امنیت فرهنگی کشور در شبکه‌های اجتماعی مجازی با تاکید بر رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 1-14]

م

 • محقق، کیارش طراحی و تبیین مدل ساختاری تأثیر توانمندسازی رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری باز با تأکید بر نقش تعدیلی ظرفیت جذب [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-66]
 • محمدی، مصطفی شناسایی ابعاد شخصیت از دیدگاه اریک فروم (مطالعه‌ای بین رشته‌ای به منظور شناخت ارتباط شبکه‌ای بین فرهنگ و اجتماع) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 115-129]
 • معظمی، مجتبی رابطه هوش معنوی و سبک‌های تصمیم ‏گیری در بین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 15-24]

ن

 • نامدار، لیدا شناسایی ابعاد شخصیت از دیدگاه اریک فروم (مطالعه‌ای بین رشته‌ای به منظور شناخت ارتباط شبکه‌ای بین فرهنگ و اجتماع) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 115-129]
 • نوروزی، صمد بررسی تاثیر فرهنگ دینی بر بهبود فضای کسب و کار در شرکت بیمه ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 101-114]