ا

 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 39-50]
 • اعتباریان خوراسگانی، اکبر مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 39-50]
 • اکبری، حمید بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی (مورد مطالعه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 91-105]
 • اله یاری، سمیرا تأثیر پایشگری محیطی و برنامه‌ریزی بازاریابی بر بهره‌وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 77-90]

ب

 • بابایی فارسانی، میثم تأثیر ویژگی‌های شغل بر بیگانگی از کار و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیرهای واسط رفتار شهروند سازمانی و اشتیاق کارکنان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 15-33]
 • بدیع زاده، علی تأثیر پایشگری محیطی و برنامه‌ریزی بازاریابی بر بهره‌وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 77-90]

پ

 • پروانه، زهرا مقایسه فرهنگ حمایت حقوقی قضایی از معلولین در ایران و کنواسیون‌های بین‌المللی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 15-37]
 • پروانه، زهرا ناکارآمدی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و روانگردان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 83-102]
 • پورفرج، اکبر تأثیر پایشگری محیطی و برنامه‌ریزی بازاریابی بر بهره‌وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 77-90]

ت

 • تاج زاده نمین، ابولفضل (اردشیر) تأثیر پایشگری محیطی و برنامه‌ریزی بازاریابی بر بهره‌وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 77-90]
 • تقی پور، فائزه شناسایی عوامل موثر بر جذابیت رسانه‌های مجازی (مورد مطالعه سایتهای خبری) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 51-61]

ج

 • جبلی، اشرف بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی (مورد مطالعه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 91-105]
 • جعفرپور، راشد حفظ امنیت فرهنگی در ایران با ارائه الگوی پدافند غیرعامل [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 35-52]
 • جلیلیان، زیور مقایسه فرهنگ حمایت حقوقی قضایی از معلولین در ایران و کنواسیون‌های بین‌المللی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 15-37]
 • جلیلیان، زیور ناکارآمدی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و روانگردان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 83-102]

خ

 • خرم‌پور، یاسین عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر سیالیت روابط (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی یزد) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 53-68]

ر

 • رستمی بشمنی، مجید مقایسه فرهنگ حمایت حقوقی قضایی از معلولین در ایران و کنواسیون‌های بین‌المللی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 15-37]
 • رستمی بشمنی، مجید ناکارآمدی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و روانگردان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 83-102]

ش

 • شامرادی، سیده نیلوفر سبک‏‎‏‏های رهبری مؤثر در نهادخدمت‏گزار و حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) از منظر قرآن و احادیث [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 63-76]

ص

 • صادقی ده چشمه، مهرداد تأثیر ویژگی‌های شغل بر بیگانگی از کار و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیرهای واسط رفتار شهروند سازمانی و اشتیاق کارکنان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 15-33]
 • صادقی ده چشمه، مهرداد مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 39-50]

ط

 • طوطیان اصفهانی، صدیقه تأثیر ترکیبی رهبری تحول آفرین و انگیزه معرفتی بر رفتارهای تحقیرآمیز و انحرافی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 1-14]

ع

 • عرب نژاد، جعفر بررسی تاثیر باورهای فرهنگی بر سلامت اداری پرسنل وزارت نیرو [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 103-117]
 • علائی، سوسن حفظ امنیت فرهنگی در ایران با ارائه الگوی پدافند غیرعامل [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 35-52]

ق

 • قائدامینی هارونی، عباس تأثیر ویژگی‌های شغل بر بیگانگی از کار و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیرهای واسط رفتار شهروند سازمانی و اشتیاق کارکنان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 15-33]
 • قائدامینی هارونی، عباس مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 39-50]
 • قجری، سمیه بررسی تاثیر باورهای فرهنگی بر سلامت اداری پرسنل وزارت نیرو [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 103-117]
 • قزلسفلو، علی نقش واقعیت مجازی در رفتار سازمانی آموزش عالی در بحران کرونا [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 1-14]
 • قیومی، عباسعلی حفظ امنیت فرهنگی در ایران با ارائه الگوی پدافند غیرعامل [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 35-52]

م

 • مالکی فارسانی، غلام رضا تأثیر ویژگی‌های شغل بر بیگانگی از کار و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیرهای واسط رفتار شهروند سازمانی و اشتیاق کارکنان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 15-33]
 • محمدخانی، کامران نقش واقعیت مجازی در رفتار سازمانی آموزش عالی در بحران کرونا [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 1-14]
 • محمدی سیجانی، فاطمه شناسایی عوامل موثر بر جذابیت رسانه‌های مجازی (مورد مطالعه سایتهای خبری) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 51-61]
 • مشایخی کیا، مریم تأثیر ترکیبی رهبری تحول آفرین و انگیزه معرفتی بر رفتارهای تحقیرآمیز و انحرافی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 1-14]
 • مشیر استخاره، زهراسادات عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر سیالیت روابط (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی یزد) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 53-68]
 • معظمی، مجتبی سبک‏‎‏‏های رهبری مؤثر در نهادخدمت‏گزار و حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) از منظر قرآن و احادیث [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 63-76]

ن

 • ناصری طاهری، عباس شناسایی عوامل موثر بر جذابیت رسانه‌های مجازی (مورد مطالعه سایتهای خبری) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 51-61]

و

 • وطن دوست، لیلا بررسی رابطه‌ی بین فرهنگ سازمانی و توسعه کسب و کار‌های خرد در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 69-82]